10.2.2015

PR servis

Proces PR je plánován a realizován systematicky.

Je nezbytné:
 1. Rozumět celkovým obchodním cílům a strategiím a respektovat je.
 2. S konečnou platností zformulovat praktické a reálné komunikační cíle.
 3. Provést výzkum a plně porozumět svým cílovým skupinám a trendům vývoje na trhu.
 4. Vytvořit užitečné informační systémy a zpětné vazby, které pomohou vyhodnotit vaši kampaň a ukáží, kterým směrem provést potřebné změny.
 5. Určit cílové skupiny zákazníků, jež budou považovány za prioritní.
 6. Dohodnout komunikační strategii a k dosažení cílů přijmout potřebnou taktiku.
 7. Dohodnout finální rozpočty a začít realizovat programy.
 8. Zainteresovat klíčové osobnosti a konzultovat s nimi vaše sdělení s cílem testovat jejich přijetí.
 9. Určit, koho se plán realizačně týká a kdo je odpovědný za jeho provedení.
 10. Pokračovat v plánování a vyhodnocování výsledků.
Důležité nástroje PR jsou:
 • fotografie
 • sponzorství – včetně marketingu orientovaného na realizaci akcí
 • direct marketing (vztahový marketing)
 • výzkum trhu
 • Internet
 • výstavy
 • inzerce a reklama